Psihološko - strokovno
mnenje o kandidatu

 

S psihološko - strokovnim mnenjem interpretiramo rezultate ocenjevanja različnih razsežnosti posameznikovih kompetenc in značajskih lastnostni, ki pomembno vplivajo na uspešnost kandidata kot zaposlenega na določenemu delovnemu mestu.

 
 

Profil osebnostnih
lastnosti posameznika

Večinoma se odločamo za uporabo vprašalnika, ki meri izraženost petih ključnih osebnostnih lastnosti, podamo pa vam tudi podrobnejšo interpretacijo posameznih poddimenzij. Vprašalnik temelji na modelu velikih pet faktorjev, ki je danes v svetu eden izmed najbolj poznanih in proučevanih modelov osebnosti. Vprašalnik vključuje tudi lestvico, ki meri težnjo kandidata po dajanju socialno zaželenih odgovorov.

Pomembno je vedeti, da osebnostnih značilnosti posameznika ne moremo interpretirati kot dobrih ali slabih samih po sebi. Te lastnosti so lahko le bolj ali manj izražene in zato tudi bolj ali manj ustrezne za določeno delovno mesto.

Profil splošnih in specifičnih
intelektualnih sposobnosti

Intelektualne sposobnosti predstavljajo potencial, ki posamezniku omogoča uspešnost na določenem področju dela. Ugotavljamo jih s testi splošnih in specifičnih intelektualnih funkcij, po potrebi pa tudi s testi pozornosti, spomina, koncentracije in hitrosti procesiranja informacij.

Uporabljamo tudi test praktične inteligentnosti in pristopa k reševanju problemov, kjer ugotavljamo ali je kandidat praktičen, kako hitro se znajde v novi situaciji; ali kandidat deluje po principu poskusov in napak ali k novemu problemu pristopi analitično.

Profil stališč, poklicnih
interesov in vrednot

S tovrstnimi vprašalniki npr. ugotavljamo stališča do vodenja; katere vrednote v življenju posameznika so zanj najpomembnejše in katere manj pomembne ter izraženost posameznih poklicnih interesov pri posamezniku – ali je posameznik bolj raziskovalen, podjetniški, realistični …tip.

Na ta način dobimo odlične informacije o tem, v katerih poklicih ali vrstah dela bo ta posameznik uspešen, bo svoje delo z veseljem opravljal in bo motiviran za delo.

Kompetenčni profil
posameznika

V kolikor poleg psihološkega testiranja, kandidata vključimo tudi v ocenjevalni center, lahko podamo tudi poglobljeno oceno razvitosti posameznikovih kompetenc.

Izpostavimo tako njegove vrline, močna področja, kot tudi področja, ki jih je potrebno izboljšati.

Rezultati in opažanja iz psihološkega testiranja in kompetenčnega dela se po izkušnjah zelo lepo dopolnjujejo in dam dajejo globljo in zanesljivejšo informacijo.

 
Quote

Sodelovanje s podjetjem Kadroom je bila zame res pozitivna izkušnja. Kot prvo mi je bil všeč sproščen nivo komunikacije in oseben pristop do mene kot kandidatke za delovno mesto. Na ta način sem lahko tudi jaz sama lažje predstavila sebe, moje delovne izkušnje in znanja.

Gospa Vanja me je sproti in pravočasno obveščala o poteku vseh aktivnosti (razgovori, testiranja) ter mi tekom samega postopka izbora dala tudi veliko informacij in drobnih nasvetov, ki so mi pomagali pri iskanju zaposlitve. Izpostavila bi tudi preverjanje sposobnosti kandidatov v t.i. assessment centru - postopek je bil opravljen strokovno, pa vseeno v sproščenem duhu, tako da nisem čutila nekega pritiska, lahko sem nastopila brez treme in samozavestno.

Mislim, da skozi tovrstno evaluacijo tudi sam kandidat bolje spozna samega sebe, se zave svojih lastnosti, sposobnosti in morebitnih pomanjkljivosti, kar mu v bodoče lahko le pomaga v procesu zaposlovanja. Vsekakor podjetje Kadroom in njihove storitve toplo priporočam.

Quote

Vesna, 42 let

Projektni vodja

Izbira ob
zaposlovanju

Na podlagi celostnega pristopa v Kadroom-u pripravimo oceno primernosti posameznika za določeno delovno mesto ter delovno okolje in s tem pripomoremo k lažji in bolj zanesljivi izbiri.

Razvoj
kadrov

V okviru načrtovanje razvoja in izobraževanja zaposlenih pripravimo oceno posameznikovih lastnosti in kompetenc ter predloge za posameznikov osebni razvoj.

Karierna
orientacija

Za pomoč pri izbiri karierne poti kandidatom pripravimo oceno potencialov in kompetenc ter predloge za usmeritev in razvoj kompetenc poklicne poti.

Spoznavanje
samega sebe

Z namenom lažjega in kakovostnejšega procesa sprejemanja nadaljnjih odločitev običajno povezanih z nadaljnjo študijsko ali karierno potjo.

 
 

Kako mnenje sploh nastane?

Psihološko - strokovno mnenje nastane na podlagi rezultatov tri točkovnega sistema ocenjevanja kandidatov, ki zajema vedenjski intervju, psihološko testiranje in oceno kompetenc v okviru postopka iskanja in izbiranja kadrov ali na željo posameznia.

 
 

Želite izboljšati svoje rezultate?

Rezultati in analiza so lahko za posameznika in podjetje zelo koristni, če le ve kako jih najbolje uporabiti v praksi. Ena glavnih uporabnosti psihološko - strokovnega mnenja je prav v usmerjanju razvojne poti posameznika. V Kadroom-u v ta namen omogočamo razvijanje široke palete kompetenc.

 
 

Kaj kandidat potrebuje poleg mnenja?

Psihološko - strokovno mnenje daje kandidatom in podjetjem mnogo prednosti v postopku zaposlovanja, vendar sam po sebi ne zadostuje za uspeh kandidata na trgu dela. Kadroom kandidatom omogoča različne oblike svetovalnega dela, ki poskrbijo za vse ostale dejavnike.